Baardegemse dialecten

Baardegemse dialecten

Inleiding : klik hier


Algemeenheden

Klankeigenschappen - medeklinkers - nog wat spraakkunst : klik hier


Woordenschat 1

de mens / lichaam / gevoelens / sport en spel : klik hier


Woordenschat 2

natuur / stoffelijke zaken / abstracte begrippen / allerlei : klik hier


Woordenschat 3

woorden uit standaardnederlands uitgesproken op z'n Baardegems / leenwoorden in het Baardegems / Baardegemse gezegden) : klik hier