Baardegemse dialecten

Marc De Bie, auteur en voordrachtgever

   Mark De Bie    -   Pachting 6 / bus B.2.3 / 9310 Moorsel    -  053 41 86 19   of  0478 68 65 23  -  mdebie@telenet.be   


Baardegemse dialecten

Inleiding : klik hier


Algemeenheden

Klankeigenschappen - medeklinkers - nog wat spraakkunst : klik hier


Woordenschat 1

de mens / lichaam / gevoelens / sport en spel : klik hier


Woordenschat 2

natuur / stoffelijke zaken / abstracte begrippen / allerlei : klik hier


Woordenschat 3

woorden uit standaardnederlands uitgesproken op z'n Baardegems / leenwoorden in het Baardegems / Baardegemse gezegden) : klik hier