Toneelwerken

Toneelwerken

(avondvullende toneelwerken, openluchttoneel, eenakters, bibliografie van Peter  Simonse, televisiescenario's)

Avondvullende toneelwerken

Alle Jahre wieder

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 7 heren, 2 dames, (of : 6 heren, 3 dames)

We maken drie kerstavonden na elkaar mee in een home voor daklozen dat met financiële problemen kampt.


Alma

genre: monoloog

aantal decors: 1

aantal acteurs 1 dame

Alma Schindler vertelt over haar huwelijk met Gustav Mahler, Walter Gropius en Franz Werfel en over haar relatie met Oscar Kokoshka. Geen vrouw inspireerde meer kunstenaars dan zij.


Alte Kameraden

genre: volks toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 7 heren, 5 dames

Op de bestuursherkiezing van de fanfare blijkt de oude voorzitter het af te zullen moeten leggen tegen een ambitieuze nieuwlichter; een verhaal van vriendschap en trouw.


Augustus te Spa

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 2 heren, 1 dame

Een Amerikaans meisje ontdekt in de nalatenschap van haar moeder een gedicht dat haar naar Spa voert; van de maître d'hôtel krijgt ze het verhaal van haar oma en moeder te horen, een wisselwerking tussen liefde en oorlog.


Bert Offermans, staatsman (in samenwerking met Hugo De Ridder)

genre: toneelspel

aantal decors: 2

aantal acteurs: 3 heren, 2 dames

Op- en ondergang van een politicus.


Breckx & Co

Genre: toneelspel

Decors: 1

Acteurs: 11

Jan Baptiste Breckx, tachtig jaar oud, ligt op sterven. Het moet een tiran geweest zijn. Al dertig jaar heeft hij niet meer gesproken tegen zijn inwonende dochter Liza. Dat heeft te maken met de vader van Breckx. Die werd ooit in een krankzinnigengesticht gestopt. Ten onrechte, beweert Breckx. Maar is dat waar? Er zijn in elk geval nog zotten in de familie. Tirannen ook. En wat is er aan de hand met Herman, de bizarre hoofdfiguur van dit drama? Zijn barok taalgebruik doet vermoeden dat hij geen gewone gek is. In elk geval verschuift hij de actie steeds van het ‘sotte’ naar het ‘vroede’, van treur- naar blijspel.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


Chic volk

Genre: volkse komedie

Aantal decors: 1

Aantal acteurs: 5 heren, 5 dames

Roland Lakiere, arbeider bij de gasmaatschappij, is bediende benoemd. Van zo een sociale promotie krijgt zijn vrouw het in haar bol. Conflicten blijven niet uit.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


De Coburger

genre: monoloog

aantal decors: 1

aantal acteurs: 1 heer

De eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg, maakt vanop zijn sterfbed in een monoloog de balans op van zijn leven.


De dag dat het kampioenschap van België verreden werd

genre: volks toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 11 heren, 5 dames

Wat er allemaal gebeurt in gezin Van Appels als wielrennende zoon André het kampioenschap van België wint.

   De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


De dag dat Mong en Miene …

Genre: volkstoneel

Decors: 1

Acteurs: 8 dames, 5 heren

In de zo goed als lege pastorie - ze wordt de volgende dag afgebroken – probeert de koster de sleutel te vinden van de kerk. Het koor wil namelijk nog een keer repeteren voor het diamanten huwelijksjubileum van Mong en Miene dat dezelfde namiddag gevierd wordt. Er ontstaat opschudding als blijkt dat de reeds naar een rusthuis verkaste pastoor nog één keer in de pastorie heeft overnacht. Waarom staat hij niet op? Aureel de voorzitter van de kerkfabriek, zoekt en vindt hem. Overleden. Op een ongewone wijze. Samen met de wijze en voorname buurvrouw Martha poogt Aureel de dood van de pastoor tot aan de viering stil te houden.  Niet gemakkelijk met de bazige voorzitster van de parochieploeg in de buurt.  Er wordt nog af- en aangelopen. Onder meer door de voorzitsters van twee rivaliserende gepensioneerdenbonden. Intriges zijn niet uit de lucht. Maar het loopt, tegen de verwachtingen van de alomtegenwoordige koster met zijn zwartgallige humor, allemaal goed af.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


De honden in het zegekoor

genre: historisch drama, monoloog

aantal decors: 1

aantal acteurs: 1 dame

Erna Maenhout (= Irma Laplasse) zal over enkele uren worden terechtgesteld. Ze herbeleeft in haar dodencel een deel van haar tragische leven.


De hypnositeurs (nieuw !)

genre: volkstoneel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 4 dames, 3 heren

Mickie start zijn veelbelovend pensioen met tegenslag: prostaatklierverwijdering. Dat heeft gevolgen voor zijn relatie met Vanessa. Bovendien voelt  hij zich moreel verplicht de jonge vriendin van zijn pas gestorven broer onderdak te verlenen.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


  De koning van Spaniën

  Genre: plezierig volksspel

  Aantal decors: 1

  Aantal acteurs:  5 dames, 5 heren

  Het gehucht Schippenijzel telt nog één café: De koning van Spaniën, het toevluchtsoord voor een aantal wijkbewoners. Het café is sinds een paar       jaar het eigendom van een manege-uitbater, die het zo gauw mogelijk wil afbreken om zijn zaak uit te breiden. Zo gauw mogelijk….


  De volledige tekst van dit werk, vindt u als u hier klikt


De Ponderosa

Genre: plezierig volksspel

Aantal decors: zetstukken

Aantal acteurs:  5 dames, 5 heren

Het gehucht Schippenijzel telt nog één café: De Ponderosa, het toevluchtsoord voor een aantal wijkbewoners. Het café is sinds een paar jaar het eigendom van een manege-uitbater, die het zo gauw mogelijk wil afbreken om zijn zaak uit te breiden. Zo gauw mogelijk….


  De stilte van een tuin bij zomeravond 

(Augustus te Spa, voor 8 personages)

   genre: toneelspel

   aantal decors: 1

   aantal acteurs: 5 heren, 3 dames


   Een Amerikaans meisje ontdekt in de nalatenschap van haar moeder een gedicht dat haar naar Spa voert; van de maître d'hôtel krijgt ze het                verhaal van haar oma en moeder te horen, een wisselwerking tussen liefde en oorlog.

   De volledige tekst van dit werk, vindt u als u hier klikt


De trukendoos

genre: komedie (avondvullend)

aantal acteurs: 4 heren, 5 dames

Jessie leidt een saai leven in de schaduw van haar gezin. Tot een nieuwe buurman opduikt. Die beweert verliefd te zijn op haar. Jessie twijfelt; ze meent haar lot in eigen handen te kunnen nemen. Maar hoe vrij is een mens? En welke rol speelt het toeval in ons leven?

De volledige tekst van dit werk, vindt u als u hier klikt


De weduwe (nieuw!)

genre: volkstoneel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 4 dames, 3 heren

Haar man is nog maar 24 uur dood en Martha krijgt al een huwelijksaanzoek. Dat brengt haar in de war. Nog meer het noorden kwijt raakt ze bij het vernemen dat de overledene in een bordeel aan zijn eind gekomen is. Dat haar foorkramerszaak intussen op het faillissement afstevent maakt haar ontreddering compleet. Toch schrikt dat alles haar aanbidder niet af, integendeel, het versterkt zijn verlangen om van haar zijn vrouw te maken.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


De zevende zoon

genre: volkse komedie

aantal decors: 1

aantal acteurs: 6 heren, 3 dames

We zijn in 1952. In het gezin Van den Hout is het zevende kind op komst. Er zijn al zes jongens. Dus, als het weer een jongen is moet de koning peter zijn. Maar wie is er koning? Leopold of Boudewijn? En wie moet de koning vertegenwoordigen? De burgemeester of de schepen?


Een stad om in te leven

genre: blijspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 5 heren, 6 dames

Het gezin Van der Auwera is met hart en ziel aan de stad Leuven verbonden. Maar pa krijgt een bevordering en moet naar Gent verhuizen.


Ego flos

genre: monoloog

aantal decors: 1

aantal acteurs: 1 heer

Guido Gezelle vertelt over zijn leven. Met veel emoties en nog meer poëzie.


Het huis waar niemand luistert

Genre: blijspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 5 dames, 4 heren

Het gezin Van der Auwera woont in Leuven en is verknocht aan die stad. Dan krijgt paps Van der Auwera een promotie: hij wordt directeur van een belangrijke filiale. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: hij moet verhuizen.

Dit stuk is een bewerking van Een stad  om in te wonen.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


Het Rozenkasteel

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 3 heren, 3 dames

Erik De Brandt, gelukkige leraar, echtgenoot en vader, heeft een stuk van zijn jeugd in het vervallen Rozenkasteel doorgebracht. Dat kasteel is inmiddels eigendom van een zakenman geworden die Erik aanbiedt om voor hem te werken. Tegelijk verschijnt Vera Vrancken opnieuw in Eriks leven. Erik aarzelt: het kasteel betekent enorm veel voor zijn romantisch hart. Dat doet, geleidelijk aan, ook Vera weer. En dus storten de woelige jaren zestig, waarin de samenleving zo grondig verandert, ook Erik in een crisis.


Het schrijfboek van tante Jeanne (nieuw !)

genre: tragikomisch toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 3 dames, 3 heren

Friedel organiseert voor haar scoutsvrienden en -lieven een reünie. En tegelijk een emotionele zelftest.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


Het ultieme transfer (naar het gelijknamige essai van Hugo De Ridder)

(geactualiseerd in 2015)

Genre: toneelspel

Aantal decors: 1

Aantal acteurs: 2 (1 dame, 1 heer)

Toneelbewerking van het provocerend boek van Hugo De Ridder over de vergrijzing van de bevolking. Die bedreigt de solidariteit tussen de generaties want jongeren en ouderen gaan elkaar de schuld geven voor de onbetaalbaarheid van ouderenzorg en pensioenen.  Renaat en Carla  spelen tegen deze achtergrond het spel van het woord, maar ook van de liefde. Langzaam echter sluipt het gif van hun eigen verbittering en angsten in hun conversatie en eindigt het in een spel op leven en dood

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


Huis te koop (in samenwerking met René Verreth )

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 3 heren, 3 dames

Greet is getrouwd met Luc. Ze hebben twee kinderen, het derde is op komst. De bouw van het nieuwe huis weegt niet enkel zwaar op het budget, ook op hun relatie. Greets zuster An van haar kant heeft haar ex-verloofde Herman weer ontmoet. De oude liefde is niet dood, merkt ze. Ook dat zorgt voor spanningen met de omgeving, vooral met vader Rik.


Jasper (is zo lief als hij gedronken heeft)

genre: blijspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 4 heren, 6 dames

Roosje Coeck is pas in dienst bij Jasper Nieuwersteyns, de zonderlinge maar onkreukbare directeur-generaal van het ministerie van Aanwervingen en Bevorderingen. Een aantal politici smeden een komplot om de directeur-generaal een van hun beschermelingen te doen benoemen. Ze speculeren op Jaspers zwakke plek: hij is zo lief als hij gedronken heeft. Opdracht voor Roos Coeck: haar baas van de drank af te houden.


Jef zonder grenzen (geschreven met René Verreth )

genre: toneelspel, zetstukken

aantal acteurs: diverse acteurs voor diverse personages

Het leven van Jef De Veuster (pater Damiaan), geschreven voor de jeugd.


Koning Voddebaal (geschreven met Leo Rozenstraeten )

genre: zangspel

aantal decors: diverse decors

aantal acteurs: 1 man, 1 vrouw

met de première van dit stuk (mei 1991) won Memis uit Mechelen de Sabamprijs-1991 van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs

Dit stuk is gebaseerd op het universele sprookje Koning Lijsterbaard (dat verwant is aan Assepoester). Hoe een nukkige prinses gedwongen wordt te trouwen met een manke bedelaar, die dan later een prins blijkt te zijn.


Maandagmorgen in Milaan

genre: blijspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 3 heren, 4 dames

Giuseppe en zijn Belgische neef willen de president van een Milanese limonadefabriek ontvoeren. Het is hun eerste kidnapping. Alles gaat mis. Zeker als blijkt dat de president als twee druppels water lijkt op ...Giuseppe.


Macht (geschreven met Hugo De Ridder)

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 2 heren

Minister Mariman, een van de machtigste ministers van het land, heeft een stuk van zijn succesvolle carrière te danken aan de tomeloze inzet van zijn kozijn Bob. Die is van een eenvoudige bediende en volkstribuun opgeklommen tot speciale adviseur van kozijn-minister. De plaats aan de macht maakt hem overmoedig. Het komt tot een breuk met zijn broodheer. Bob loopt weg met een “gevaarlijk dossier”, dat domweg in “verkeerde” handen valt. De twee ontdekken tot hun schade dat er nog machtiger heren zijn dan zij.


Mocht je die dag aan me denken

Genre: toneelspel

Decors: 1

Acteurs: 1 dame, 1 heer

Een man (68 jaar) botst op een vrouw (55) in de cafetaria van een ziekenhuis. Ze hebben elkaar al eerder ontmoet in de confectiezaak waar zij als verkoopster werkt en hij een kostuum kocht. Er volgen nog deels toevallige, deels gewilde ontmoetingen.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt

 

Negentienhonderd zesenvijftig

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 3 heren, 3 dames

bekroond met de driejaarlijks prijs (Paul de Montprijs) voor toneel van de provincie Oost-Vlaanderen, 1988

Het wedervaren van het Vlaamse gezin Stevens in het jaar 1956, met zijn naweeën van de repressie, de grote mijnramp van Marcinelle, de Hongaarse opstand, het zich aankondigen van de jaren zestig vol revolutionaire rock'n'roll- muziek.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


Niet springen, Swa

genre: volkstoneel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 10 heren, 5 dames

François (Swa) Maetens heeft bij zijn werkgever gereedschap ontvreemd; hij wordt bang en vlucht in paniek het dak op. Uitgerekend de dag dat zijn buurmeisje, op wie hij misschien wel verliefd is, in het huwelijk treedt.


Te voet naar Scherpenheuvel

genre: volkstoneel

aantal decors: diverse decors

aantal acteurs: 2 heren, 10 dames

Jef De Smedt en Mark Soubry willen te voet naar Scherpenheuvel stappen, om er van Onze-Lieve-Vrouw de genezing te verkrijgen van kleine Kim. In feite hebben ze andere motieven. Die worden op hun moeizame tocht beetje bij beetje blootgelegd.


Tijl tegen allen

genre: jeugdtoneel

aantal decors: met of zonder decor

aantal acteurs: 3 heren en 1 dame die diverse rollen spelen

Einde van de achttiende eeuw. Tijl voert een nooit aflatende strijd tegen het gezag. Nu eens zijn dat Oostenrijkers, dan weer Brabanders, Fransen, Hollanders. Tijl is bovendien op zoek naar Nele. Hij vindt haar pas terug na Waterloo, dertig jaar later.


Vlucht de achterflap en ‘t liegen

genre: komedie

aantal decors: 1

aantal acteurs: 2 heren, 3 dames

Fonzie leeft - op proef - gescheiden van zijn vrouw Karola. Saskia is meteen na de scheiding bij hem ingetrokken. Alles gaat goed tot hij het bezoek krijgt van zijn werkgever, die hulp komt vragen in verband met een computerfraude. Fonzie mag dan al een knap programmeur zijn, en een redelijk fatsoenlijk man, hij heeft ook een vervelend gebrek: hij kan moeilijk de waarheid zeggen. Ook nu liegt hij erop los: hij vertelt zijn baas eerst dat hij alleen thuis is, vervolgens, als die baas de aanwezigheid merkt van Saskia, dat dat zijn vrouw Karola is. En er volgen nog leugens die alle tot misverstanden leiden.

creatie

Vlucht de achterflap en ’t liegen is een geactualiseerde versie van Ik ben wel gek maar niet gek.

De volledige tekst van dit werk vindt u als u hier klikt


Zolang er leven is

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 2 heren, 2 dames

Twee jonge meisjes zien het in hun sociale ellende niet meer zitten. Ze besluiten zelfmoord te plegen. Ze plakken alles dicht en zetten de gaskraan open. Maar er valt een man door het plafond, niet enkel het gas ontsnapt, ook de kans op zelfmoord


Openluchttoneel

Oude kameraden

genre: volkstoneel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 15 heren, 10 dames, figuranten

Een bewerking voor openluchttoneel van "Alte Kameraden" ..


Eenakters

De boetprocessie van Veurne

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 2 dames

tweede prijs op de eenakterwedstrijd van Harelbeke 1986

Tijdens de boetprocessie van Veurne barst een noodweer los. Een verklede, gemaskerde boeteling vlucht een leegstaand huis in en krijgt het gezelschap van een journaliste. Die maakt er een spelletje van om de identiteit van de boeteling te achterhalen.


Man, vrouw, vriend

genre: toneelspel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 2 heren, 1 dame

eerste prijs op de eenakterwedstrijd van Harelbeke (1992)

Een man is naar een contactclub gegaan, op zoek naar een vrouw. Maar wil hij wel een vrouw? De vrouw zelf weet dat de man homosexueel is. Toch volgt ze hem? Waarom?


De Gewijde Kaars

genre: volkstoneel

aantal decors: 1

aantal acteurs: 5 heren, 3 dames

Pietje de Dood is op zoek naar een slachtoffer. Zo belandt hij in de herberg De Gewijde Kaars. De aanwezigen kennen de regels van het spel: wie nu als eerste het huis verlaat, moet met Pietje mee. Ze maken onder elkaar uit wie die eerste zal zijn. Dat leidt tot spanningen en ruzies. De Dood kijkt souverein en geamuseerd toe.


Bibliografie Peter Simonse

Een baby uit de Balkan

genre: komedie (avondvullend)

aantal decors: 1

aantal acteurs: 3 heren, 4 dames

Marijke, een weduwe van vijfenveertig, en haar dochter Ilse hebben een baby uit het oorlogsgebied in de Balkan een vakantie van vier weken aangeboden. De baby blijkt iets ouder te zijn dan verwacht. Eigenlijk gaat het om een jongeman van rond de twintig. Moeder en dochter, tante en nicht en de beide buurmannen, allen reageren ze op hun manier op Josips aanwezigheid. Maar Josips komst laat niemand onberoerd.


Sterk

genre: jeugdtoneel in 5 taferelen (avondvullend)

aantal acteurs: 1 kind, 6 dames en 5 heren

De bewoners van de enkele huizen aan de Walleweg, een rustige veldbaan, worden in hun dagelijks leven geterroriseerd door de truckers van een naburig transportbedrijf. Jan Sterck predikt, bezielt en organiseert het verzet.


Tien klein kijkertjes

genre: satire in 1 bedrijf (50')

aantal acteurs: 3 dames, 2 heren

Directeur Volco Volders heeft het beste voor met zijn theater, maar de theateradviescommissie is het niet eens met zijn beleid; dat zou namelijk te publieksvriendelijk zijn. Volco begint aan een gevecht tegen de tijd: hoe kan hij zijn toeschouwers ontraden hun abonnement te vernieuwen? Zoals in het stuk van Agatha Christie: eerst waren ze met tien…


Volksgezondheid

genre: blijspel (avondvullend)

aantal decors: 1

aantal acteurs: 6 dames, 4 heren

Vier vrouwelijke collega's van het ministerie van Volksgezondheid organiseren samen met hun partners sinds enkele jaren een weekendje-uit in een vakantiedorp. Op hun vorige uitstap hebben ze flink wat geflirt. De gevolgen zijn nog altijd meetbaar.

Televisiescenario's

De dag dat het kampioenschap van België verreden werd


uitgezonden door de BRT in 1978 (2 x) en 82 en de Vara in 1979

Over een beloftevol wielrenner.De Paradijsvogels (gebaseerd op het werk van Gaston Martens)


feuilleton in 38 afleveringen

uitgezonden door BRT in 1980-81, 82-83, 86-87 en 93-94

Over een Vlaams dorp tussen 1926 en 1936.
Alfa papa tango (met vijf andere auteurs)


feuilleton in 13 afleveringen

uitgezonden door de BRT in 1990 en in 1992

Over een brandweerpeloton.