Voordrachten

Voordrachten (Het Belgisch koningshuis, Andere, De tijd van toen)

HET BELGISCH KONINGSHUIS

Leopold I, de koning-koppelaar

Hij had koning-gemaal van Engeland kunnen zijn, en kreeg België als troostprijs. Hij regelde – ongelukkige -  huwelijken aan de lopende band. Hij hielp België zijn onafhankelijkheid bewaren en redde zo Vlaanderen.

Leopold II, monster of genie?

Bezat met Kongo het grootste privébezit op aarde. Was tegelijk het meest bezwadderde wezen van zijn tijd. Wilde een zoon, kreeg die slechts bij zijn 47 jaar jongere minnares.

Albert I, tussen mythe en werkelijkheid

De held van de IJzer spaarde zijn soldaten en poogde stiekem vrede te sluiten met de vijand. Toch werd hij de held van de westerse wereld. Zijn dood is met nevelen omhuld. 

Leopold III en de koningskwestie

Van deze koning zijn ook de twee echtgenotes bekend: Astrid en Liliane. Hijzelf was populair bij het volk maar een twistappel voor politici en geschiedschrijvers.

Boudewijn, de man die geen koning wilde zijn

De man die aanvankelijk geen koning wilde zijn, groeide geleidelijk in zijn rol. Hij verving de politieke macht door de morele. Toch is zijn Kongopolitiek omstreden, net als zijn houding tegenover abortus.

Vrouwen van Laken I

Over de ongelukkige dochters van Leopold II. Louise tartte familie, vrienden en Wenen door er met een jonge minnaar van door te gaan. Ze stierf in een armentehuis. Stephanie was voorbestemd om als keizerin Sissi op te volgen. Haar man, de toekomstige keizer, pleegde samen met zijn laatste minnares zelfmoord.

Vrouwen van Laken II

Charlotte, de dochter van Leopold I, keizerin van Mexico, werd krankzinnig maar leefde nog meer dan 50 jaar opgesloten in het kasteel van Meise. Elisabeth, dochter van Stephanie, en kleindochter van keizer Frans-Jozef en koning Leopold II, liet haar gezin in plan om te gaan samenwonen met een socialistisch minister.


ANDERE

Van Windsor tot Wales

Het Engelse vorstenhuis is voortdurend in opspraak. Maar biedt ook glamour en glitter.

De Kennedy’s

Een ongekroonde dynastie die triomf en tragedie kende, katholiek was maar niet heilig.

Het huis van Oranje

Oranje is meer dan een kleur en een koningshuis, soms is het ook een gekte. Bijvoorbeeld op koning(inne)dag.

Alma Mahler

Was vrouw en minnares van de allergrootsten: componist Mahler, schilder Kokoshka, architect Gropius, schrijver Werfel. Haar drama: ze wilde zelf belangrijk zijn.

Damiaan

Koppig, zedeloos, heilig? De Vlamingen kozen hem in elk geval tot grootste Belg aller tijden.

Jezus de mens

Geen theologie, wel (weinig) feiten, (verantwoorde) gissingen en (mooie) verzinsels.


DE TIJD VAN TOEN

De ramen open

Over de economische en mentale veranderingen van de jaren vijftig. Schaarste en toch lol.

Dominus Vobiscum

Over het rijke en niet zelden vrolijke Roomse leven in het Vlaanderen van vóór het concilie.